START
Wyszukiwanie najlepszego serwera
IP: ...
Dostawca usług: ...
powered by FIREPROBE.NET
Testowanie:
Ping
...
Mb/s
Pobieranie:
... Mb/s
Wysyłanie:
... Mb/s
Ping:
... ms
Jitter:
... ms
RESTART SHARE APPROVE
SELECT SERVER

PRZEGLĄDANIE STRON: 5/5
VIDEO STREAMING (LQ): 5/5
VIDEO STREAMING (HQ): 5/5
POŁĄCZENIA WHATSAPP: 5/5
GRY ONLINE: 5/5